Herbestemmingen - Spa en Eupen (prijs: incl. lunch)

Een begeleid bezoek in gezelschap van Roel De Ridder van Architectuurwijzer aan twee unieke herbestemmingsprojecten: het parlement van de Duitstalige Gemeenschap in Eupen en het sportcentrum La Fraineuse in Spa.