FLACC en CIAP krijgen artistieke werkplaats op C-mine

Hanna Simons

FLACC en CIAP krijgen artistieke werkplaats op C-mine

Tijdens de laatste zitting van 2018 keurde de gemeenteraad het bestek voor 'C-mine Atelier' goed. Daarmee zet het stadsbestuur de eerste stap naar de bouw van een nieuwe artistieke werkplaats op C-mine voor FLACC (werkplaats voor beeldende kunstenaars) en CIAP, een organisatie voor actuele kunst. Mede onder impuls van een infrastructuursubsidie van 1,5 miljoen euro toegekend door minister Gatz worden de realisatie van en verhuis naar C-mine Atelier verwacht in 2022.

Nieuwe creatievelingen aantrekken

De nieuwbouw, voorlopig met de werktitel C-mine Atelier genoemd, wordt de nieuwe werkplaats voor FLACC en CIAP. Sinds het ontstaan van de site hebben de C-minepartners elk op zich of samen en in samenwerking met diverse organisaties actief op gebied van kunst en design,  ... talrijke, vaak spraakmakende projecten ontwikkeld.

"En nog altijd blijft het stadsbestuur actief  nieuwe artistieke en creatieve partners aantrekken", zegt schepen van cultuur Anniek Nagels. "We stellen ook vast dat diverse partners geïnteresseerd zijn in C-mine,  zowel voor een permanente als voor een projectmatige werking. We onderzoeken of we hen een plaats kunnen geven en ook hoe werken op C-mine en er wonen vorm kan krijgen. FLACC en CIAP zijn alvast de eerste nieuwe bewoners".

FLACC en CIAP

Daarom start de stad Genk de procedure om een ontwerper aan te stellen voor het uittekenen van C-mine ATELIER, het verzamelgebouw voor de werking van FLACC en CIAP, in samenwerking met stad Genk.

FLACC is een werkplaats voor beeldende kunsten, momenteel gevestigd in Casino Modern (Waterschei-Genk) waar beeldende kunstenaars onder begeleiding van experten hun artistieke projecten kunnen ontwikkelen en waar ze als kunstenaar kunnen groeien.

CIAP is een kleine maar opgemerkte kunstorganisatie, momenteel nog gevestigd in Hasselt, die vooral jonge beeldende kunstenaars presentatiemogelijkheden biedt. Beide organisaties worden door Vlaanderen structureel gesubsidieerd via het Kunstendecreet.

Cohousing op C-mine

De werkingen van FLACC en CIAP sluiten naadloos op elkaar aan. Zij hebben elkaar gevonden en willen 'co-housen' en zich vestigen in het hart van de creativiteit: C-mine.

Ook Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz waardeert deze nieuwe relatie en samenwerking: "De dynamiek van CIAP, de standvastigheid van FLACC en de uitstraling van C-mine in Genk zijn een sterke match waarin we geloven. Het illustreert onze beleidslijn om verbindingen tot versterking te zoeken. Ook sluit het mooi aan bij onze ambitie van het Cultuurplan Limburg. En we steunen dit daarom met infrastructuursubsidies, de FOCI-subsidies (Fonds Culturele Infrastructuur) van in totaal 1,5 miljoen euro."

Het totale kostenplaatje van C-mine Atelier wordt geraamd op 3,2 miljoen euro. Naast de hoger genoemde subsidie dragen ook FLACC (300.000 euro), CIAP (300.000 euro) en stad Genk (1.100.000 euro) een deel van de kosten.

FLACC en CIAP willen in 2022 inhuizen in C-mine Atelier.

 

http://www.flacc.info/en

http://ciap.be/