Atelier Tactile Talk | try-out

Katrien Oosterlinck Tactile Talk

Atelier Tactile Talk | try-out

Katrien Oosterlinck

Hoe kunnen we met elkaar spreken zonder woorden?
15:00
Grote zaal - C-mine Energiegebouw

Hoe kunnen we met elkaar spreken zonder woorden?
Wat leert deze tijd van niet aanraken ons over contact?
Hoeveel nabijheid zit er in afstand?

 

‘ATELIER TACTILE TALK’ nodigt je uit in een spel. Je wordt begeleid om met elkaar in dialoog te gaan zonder woorden. Via een landschap van schuimrotsen onderzoeken we samen de sociale ruimte, de ruimte tussen ons. We kijken naar hoe we ons op elkaar afstemmen – of niet.

Stel een vraag door een rots te positioneren in de ruimte.

Antwoord met een andere rots en kijk hoe het landschap verandert.

Verplaats de rotsen en volg het ritme van een ander.

Neem de leiding en plaats je lichaam in het landschap.

De ruimte tussen ons wordt bevraagd en zichtbaar gemaakt door interacties met elkaar en door de schuimrotsen. ‘Atelier Tactile Talk’ is een ontmoeting, een stille conversatie over contact maken, grenzen stellen, opmerken wat ons beweegt en wat er tussen ons beweegt. Het is een beeldend spel, een sociale choreografie waarin we afstand en nabijheid onderzoeken.

Een beeldend spel, een sociale choreografie om communicatie tussen mensen op een tastbare manier te tonen, voelbaar te maken en bespreekbaar te maken.

 

Over Katrien Oosterlinck

Katrien Oosterlinck (1984) ontwerpt spelinstructies met een specifieke scenografie voor ontmoetingen tussen mensen. De zone is non-verbaal, lichaamstaal staat centraal. Haar werk staat stil bij ruimtegevoeligheid: de zoektocht naar een eigen en gedeelde plek. Haar praktijk gaat niet alleen over sociale interactie, maar ook over het creëren van beelden via die interactie.

Katrien studeerde Danstheater in Tilburg en Open Atelier (Sint-Lucas) in Antwerpen. In haar eigen en gedeelde artistieke proces is bewustwording en gewaarwording een essentieel onderdeel. In de vorm van performatieve workshops worden toeschouwers en deelnemers gericht op fysieke beleving en plastische ordening. Kunst wordt gehanteerd als tool voor het contact met het eigen lichaam, met anderen en met omgevingsfactoren. Voor Katrien is dit iets wat iedereen aanbelangt en wat iedereen heel anders ervaart. Er ontstaat een gevoel van gemeenschappelijkheid, een (actuele) maatschappelijke noodzaak.

 

Credits

Regie en objecten: Katrien Oosterlinck

Facilitatie: Katrien Oosterlinck en Griet Pauwels

Spel: Tactile Talk gidsen

Geluidsontwerp: Pol Vanlaer

SCENOGRAFIE Jan Van Goethem

TECHNIEK Jakke Theyssens 

ADVIES LICHTONTWERP  Vinny Jones

ADVIES KOSTUUM Lies Marechal

DRAMATURGISCH ADVIES Elvira Crois 

productie - wpZimmer
coproductie - Kaaitheater, C-Tact en KAAP
in samenwerking met - c o r s o, hetpaleis, C-Mine, Destelheide, De Kriekelaar en PILAR 

participatie partners - Lasso en De Veerman

met de steun van Vlaamse Gemeenschap

 

Plan je bezoek

Als je een ticket koopt, ga je akkoord met de algemene voorwaarden voor de ticketverkoop.

Algemene voorwaarden ticketverkoop