C-TAKT #5: Marialena Marouda

Agenda_Oceanographies.jpg

C-TAKT #5: Marialena Marouda

The Oceanographies Institute

Vergaderzaal 3 - C-mine Energiegebouw
Basisprijs 
€8

The Oceanographies Institute (TOI), geïnitieerd door Marialena Marouda in 2018, functioneert als een samenwerkingsplatform voor artistieke praktijken die mens-oceaan verwantschappen bestuderen.

De focus ligt in wezen op de relatie tussen twee waterlichamen: het menselijk lichaam en de wereldoceaan. TOI besteedt bijzondere aandacht aan affectieve en sensuele ontmoetingen tussen de twee lichamen. Het instituut bestudeert daarom de relaties van handen tot modder, oren tot het breken van de golven, voeten tot het gevoel van zinken, in plaats van de oceaan 'op zichzelf', alsof ze verstoken zijn van de menselijke aanwezigheid. Het verzamelt, analyseert en speelt de persoonlijke verhalen van mensen over hun ontmoetingen met de oceaan na. Performance, geluidskunst en verhalen vertellen zijn in de eerste plaats de instrumenten die het gebruikt voor deze studie.

Waar wetenschappelijke onderzoekers microscopen en petrischalen gebruiken, gebruikt TOI microfoons en het geluid van de stem, of het geluid van objecten - een zitzak, als handen erin zinken, bijvoorbeeld - als een middel om menselijke ervaringen van de oceaan te bestuderen. Momenteel evolueert het onderzoek rond de praktijk van polyfoon lezen en verhalen vertellen. Tijdens openbare uitvoeringen van TOI-fragmenten van taal / talen uit een veelheid aan stemmen - de werkelijke stemmen van de uitvoerders en de virtuele stemmen van de initiële gesprekspartners - zweren geluiden van objecten, texturen en sensaties samen om de oceaan op te roepen, waardoor het lijkt alsof als door magie, door de omstandigheden waarin het werd aangetroffen opnieuw te creëren.

De keuze om te werken als een Oceanographies Institute kwam voort uit de behoefte om de validiteit van bepaalde kennis van de oceaan terug te winnen, degene die inherent zijn aan het tegenkomen ervan, degenen die misschien als te kwetsbaar worden beschouwd en daarom niet worden vermeld. Een belangrijke reden voor het verzamelen van deze gesitueerde kennis is hun sterke politieke en sociale connotatie. De kwestie van iemands relatie met de oceaan onthult een complex netwerk van onderling samenhangende problemen: van de studie van het leven van kleine garnalen tot zeeziekte tot de gentrificatie van de wijk Vismijn in Oostende. Voor het Oceanographies Institute laat elke enkele relatie met de oceaan zien dat het persoonlijke politiek is.

Credits

Van en met: The Oceanographies Institute
Performance: Marialena Marouda, Justine Maxelon, Elpida Orfanidou en Charlie Usher
Dramaturgie: Nassia Fourtouni
Technische leiding: Steven Uwersma
Het Oceanographies Institute wordt ondersteund door nadine vzw en arp vzw
Coproductie: C-Takt en Kaap
Voor het jaar 2019-2020 werd TOI ondersteund met een trajectsubsidie
​​van de VGC.

Tarieven
Basisprijs
€8
- 26 jaar
€3
C-mine pas met unieke code
€5
Groepskorting (vanaf 10 personen)
€5
Medewerker
€0