Femke Gyselinck

agenda Femke Gyselinck - Letters 2 dance (c) Robbrecht Desmet.jpg

Femke Gyselinck

Letters 2 Dance

20:15
Kleine zaal - C-mine Energiegebouw
Basisprijs 
€15

In oktober vorig jaar werd haar vorige voorstelling 'Moving Ballads' met veel succes onthaald in C-mine.In 'Letters 2 Dance' zoekt ze de grenzen op van die metafoor – dans als schriftuur – om zo de oninwisselbare eigenheid en onreduceerbaarheid van dans des te helderder te articuleren.

Via een dansante ontleding van het alfabet onderzocht Femke Gyselinck de relatie tussen beweging en typografie, tussen dans en letterbeelden. Letters 2 Dance bouwt hierop verder door de vertaalslag te maken van boek naar podium. De tot gefotografeerde poses, gestolde letters hervinden er hun beweging, klonteren samen tot woorden, en zoeken naar zin. De voorstelling onderzoekt de mogelijkheid om ‘letterlijk’ dans te schrijven (choreograferen: letterlijk ‘beweging-schrijven’).

In een choreografie voor drie dansers (Femke Gyselinck, Sue Yeon Youn & Luka Svajda) ‘beschrijft’ de dans de ruimte en wordt de dubbele betekenis van ‘letters’ ten volle uitgespeeld: letter én brief. In die tussenruimte – tussen de willekeur van het teken en de betekenis eigen aan communicatie – zal de danstaal van Letters 2 Dance zich bewegen. Hoe dans je van letters naar woorden, van woord naar zin? Wat is de syntax van een dansfrase?

Het uitgangspunt is doelbewust een mission impossible: juist door de choreografische danstaal te enten op de principes van taal-in-enge-zin, wordt de eigenheid van dans des te duidelijker afgelijnd. Niet de letters, woorden, zinnen, uitingen worden gecommuniceerd, maar ‘iets anders’ – iets wat blijkbaar niet in woorden te vatten is, iets wat dans volkomen eigen en onvertaalbaar maakt.

De dansers staan samen met de eclectische muzikant/componist Liesa Van der Aa op scène. De ordening van letters en muzikale samples gaan hand in hand; de dans leidt de muziek en creëert een weefsel van samen dansen/samen spreken/samen luisteren. En omgekeerd: de muzikale compositie bepaalt mee de choreografische schriftuur die zich begeeft tussen abstractie en uitbeelding, die de toeschouwer meeneemt, beroert en betrekt in het spel van verbeelden, uitbeelden en het loslaten van die poging om iets anders dan zichzelf – een bewegend lichaam – te zijn.

Letters als briefwisseling, tussen de dansers onderling, maar ook tussen aan elkaar verwante, en tegelijk zo verschillende media: beweging en muziek. Het lichaam van de danser wordt een penpunt dat frases uittekent in wisselwerking en in dialoog met de muziek. Met het alfabet als leidraad stemt het ontwikkelde compositorische systeem de dans en muziek op elkaar af: het weerwoord van het ene medium lokt de taal van de ander uit.

De scenografie van Aslı Çiçek verbeeldt verder het spel met letterlijkheid en metaforiek. Acht à tien lichtgekleurde, transparante vlakken verschijnen als bladzijden op het podium en versterken het beeld van het dansend lichaam als penpunt, als een letter die op de bladzijde wordt gedanst. De statische kleurvlakken creëren een restrictie in de ruimte waar de dansers zich doorheen bewegen, als een narratief dat ontstaat tussen de regels door.

Letters 2 Dance laat haar choreografische schriftuur balanceren op de drempel van teken en betekenis. Het nodigt de toeschouwer uit om deel te nemen aan het spel van ontcijferen, met de danstaal in een continue spanning tussen uitbeelding en abstractie.

CREDITS
Femke Gyselinck: Concept & dans

Sue-Yeon Youn: Dans
Luka Švajda: Dans
Liesa Van der Aa: Compositie & uitvoerder muziek
Aslı Çiçek: Scenografie
Heide Vanderieck: Kostuums
Wannes Gyselinck: Dramaturgie & coaching
Brecht Beuselinck & Thomas Vermaercke: Technische leiding licht, geluid
Emma Meerschaert: Regie assistentie
Caravan Production: Productie & spreiding
Coproductie: C-mine

 

Dag van de dans logo

Plan je bezoek

Als je een ticket koopt, ga je akkoord met de algemene voorwaarden voor de ticketverkoop.

Algemene voorwaarden ticketverkoop

Tarieven
Basisprijs
€15
- 26 jaar
€10
C-mine pas met unieke code
€12
Groepskorting (vanaf 10 personen)
€12
Medewerker
€0