Aline de Feyter wint C-mine Student Award 2020

Project Aline de Feyter

Aline de Feyter wint C-mine Student Award 2020

Jaarlijks kiezen stad Genk en C-mine één student uit de genomineerden voor de Wanatoe-prijs als winnaar van de C-mine Student Award. Deze prijs gaat steeds naar een jong, creatief talent. In 2020 is dat Aline de Feyter.

Aline de Feyter

Aline de Feyter, 24 jaar

Studeert momenteel de Educatieve Master Beeldende Kunsten aan PXL-MAD, dit combineert ze met freelance ontwerpwerk binnen 'a.studio'. Daarnaast werkt ze aan een voorstel dat verder bouwt op haar eindproject voor een doctoraat onder begeleiding van READSEARCH.

Je won de C-mine Student Award 2020 met je eindproject
‘The Encyclopedia of Number (non)Sense’. Kan je het project kort toelichten?

Het belangrijkste doel van dit ontwerpend onderzoek is om het concept van getallenonzin te verkennen door het proces van het verzamelen en archiveren van verschillende notatiesystemen betreffende cijfers. Het resulterende archief wordt gepresenteerd in een reeks van 11 boeken, waaronder het theoretisch werk. Elke boekomslag wordt vertegenwoordigd door een individueel nummer van 0 tot 9. De eerste 10 boeken worden The Encyclopedia of Number (non) Sense genoemd, die een multiculturele benadering bieden van het enorme scala aan nummernotatiesystemen. Terwijl ze een nieuw licht werpen op getallen / notaties, hun geschiedenis en hun unieke ontwerpen, lopen verschillende typografische experimenten parallel aan het proces van het archiveren van gegevens. Dit leidt tot het in twijfel trekken van de huidige manier waarop Hindoe-Arabische getallen ontworpen zijn, in navolging van de eeuwen van conventionaliteit, de ontwikkeling van hoe getallen werden geschreven, gelezen en systematisch gebruikt om te tellen. Hieruit resulteerde de vraag hoe het ontwerp van de huidige Hindu-Arabische cijfers verbeterd kan worden, met de focus op zij die geen cijfergevoel hebben.

Vanwaar je fascinatie voor getallen?

Je zou kunnen zeggen dat ze deze fascinatie voort is gekomen uit een bron van frustraties, bijna tot op het randje van het obsessieve af (lacht). Van kleins af aan worden kinderen geconfronteerd met cijfers, deze zijn voor ieder kind even abstract als letters in de overgang tussen het 3de kleuterklasje en het 1ste leerjaar lager onderwijs. Echter bleek snel gedurende de overgang naar het 2de leerjaar dat er zich een enorme achterstand voordeed in het gebied van rekenen en getalbegrip of lessen rond klokkijken, tot frustraties toe zowel van leerkracht, ouder en leerling. Dit verhaal kom je vaker tegen bij kinderen waar na een testperiode bij het CLB een leerstoornis gediagnosticeerd wordt. Door uiteindelijk in het vakgebied grafisch ontwerp terecht te zijn gekomen op latere leeftijd, is die fascinatie in de richting van het ontwerp van cijfers gegroeid. Je ziet getallen als ontwerper of typografe namelijk door een andere bril, ze keren in verschillende vormen en uitwerkingen in het straatbeeld terug zoals op verkeersborden, in de lift, op je telefoon bankkaart, of LED-scherm op een bus. Je moet er maar eens op letten als je in een lift staat of op de bus wacht!

Project Aline de Feyter

Het is een maatschappelijk relevant onderzoek, maar in een mooie vorm. Hoe belangrijk is die vorm en esthetiek voor jou?


De maatschappelijke relevantie van dit project zorgt er aan de ene kant voor dat dit niche veld van onderzoek wordt open getrokken. Dusdanig dat niet-ontwerpers inzicht krijgen in de invloed van typografie en ontwerp, waar vaak niet echt bij wordt stilgestaan omdat het beschreven wordt als ‘onzichtbaar ontwerp’. Het maatschappelijke kader waarin de Encyclopedia of Number (non)Sense zich bevindt vertaald zich naar het multiculturele aspect, door alle manieren om een cijfer visueel te representeren op een globale schaal naast elkaar plaatst. Anderzijds in het 2de deel van dit onderzoek, binnen het kader van getalbegrip, de leesbaarheid en herkenbaarheid. Om het ontwerp van Hindu-Arabische cijfers te onderzoeken, verbeteren ze visueel anders te benaderen. Dit tweede aspect is naast een literatuurstudie ook geïnspireerd op enkele interessante notatiesystemen die in de encyclopedie verwerkt zitten. Ze hangen beide dus uiteindelijk nauw samen, met die rede beïnvloeden ze elkaar op een mooie manier, zowel visueel strategisch en esthetisch. De encyclopedie en het archief daarbinnenin, trekt iedere lezer of onderzoeker zijn visie open voor deze multiculturele benadering waarin de nadruk ligt op de schoonheid tussen begrip en onbegrip, het ontcijferde en het nog-niet-ontcijferde.

Wat zijn je dromen voor de toekomst?

Ik hoop dit onderzoek verder te kunnen zetten! Achter het eindresultaat van dit project zit een lang leerproces, zowel het onderzoek als het ontwerpproces heeft me doen inzien welke positie ik graag zou willen innemen als ontwerper in de toekomst. De kans om een project van dit kaliber te creëren en realiseren is ook dankzij de steun en feedback doorheen het academiejaar van het READSEARCH-team gevestigd in PXL-MAD te Hasselt.

 

Website Aline de Feyter