PROCEDURE & AFSPRAKEN TESTEVENT – CONCERT ‘MOONEYE’

Testevent 'Mooneye'

Deze pagina bevat de afspraken voor de deelnemers aan het concert ‘Mooneye’ op woensdag 26 mei 2021. Door het aankopen van een ticket verklaart de tickethouder zich akkoord met de afspraken inzake de organisatie van de testprocedure.

Lees aandachtig onderstaande informatie, een negatieve Covid-test is immers een vereiste om het concert ‘Mooneye’ te mogen bijwonen.

Afspraken en voorwaarden voor testevent:

 • Alle deelnemers van het testevent worden gevraagd de corona-app te installeren en te activeren voor aanvang van de testvoorstelling. Dit om het opvolgen van de testresultaten te vereenvoudigen.
 • We vragen je vriendelijk om tot 10 dagen na het uitvoeren van het testevent terughoudend te zijn met sociale activiteiten en contacten met mensen uit de risicogroepen.
 • We zijn blij te kunnen rekenen op je mening. We zullen je 10 dagen na het event hierom vragen via  een enquête die we je nasturen. Op die manier kunnen onze resultaten de hele podiumkunstensector een dienst  bewijzen. En die resultaten zullen er zijn, dankzij jou.
 • Gelieve ook na de voorstelling niet langer dan nodig in het kader van het testen en het concert te blijven vertoeven in en rond ons gebouw. Samenscholingen zijn nog steeds verboden.
 • Alle deelnemers van het testevent worden getest volgens de verplichte testprocedure.
   

Verplichte testprocedure:

 • Je meldt je op het aan u toegewezen tijdsslot aan in het designcentrum op het C-mine plein. De ingang bevindt zich naast de hoofdingang van het C-mine Energiegebouw.  Volg hiervoor de signalisatie of de instructies van de aanwezige hosts.
 • Professioneel medisch personeel neemt een sneltest af. De aanwezige huisarts registreert je aanwezigheid met het oog op de inschakeling in mogelijke contact tracing en het oproepen voor het afnemen van een PCR-test.
 • Na afname van de test wacht je 10 minuten op het resultaat. Je wacht op het plein voor het Energiegebouw of in je wagen. Je ontvangt het resultaat van je test via een persoonlijk sms-bericht.
 • Is de test negatief, dan begeef je je naar het Energiegebouw waar je je sms-bericht met resultaat van het testbewijs vertoont samen met je ticket aan de toegangscontrole van de theaterzaal.
 • Aanwezige hosts helpen je verder en geven instructies. Hou steeds 1,5 meter afstand.
 • Je ontvangt een nieuw mondmasker dat je tijdens de voorstelling draagt, eigen mondmaskers zijn niet toegestaan.
 • Is de test positief, word je vriendelijk verzocht naar huis te gaan, je quarantaine te starten en je huisarts te contacteren en een PCR-test te ondergaan.
 • 7 dagen na de voorstelling zal je gevraagd worden een PCR test af te leggen in een testcentrum. Op de avond van het concert krijg je hier alle info over.
 • Indien je vragen hebt over deze procedure of je tickets, kan je een mail sturen c-mine@genk.be. Op de dag van het concert is er ook doorlopend telefonische permanentie voorzien via 089654490.
   

Cultuur is veilig!

C-mine wil door de organisatie van dit testconcert van Mooneye meehelpen aan het onderzoek naar preventie en reductie van het risico van verspreiding van het Covid-19 virus. Op deze manier zal er een bijdrage geleverd worden voor het creëren van een veilige omgeving, waarin de normale bezetting tijdens activiteiten weer mogelijk is.

Het concert vindt plaats onder strikte maatregelen met respect voor alle protocollen om de veiligheid van het publiek te garanderen. Zo wil C-mine de maatschappelijke nood aan veilige, georganiseerde events helpen inlossen.

Dit concert betreft een testcase waardoor het verloop hiervan niet kan voorspeld worden maar er wel maximaal wordt nagestreefd om besmettingen te vermijden. De bezoeker/deelnemer verklaart zich akkoord met het feit dat C-mine/stad Genk niet aansprakelijk kan gesteld worden voor een eventuele besmetting met het Covid-19 virus.